นวดไทยแผนโบราณ, นวดกดจุดสะท้อนเท้า, นวดน้ำมันหอมระเหย

.

หลักสูตรการนวดไทยระดับพื้นฐาน ๖๐ ชั่วโมง เริ่มเรียนตั้งแต่ กิริยามารยาท การว่างท่านวด ตำแหน่งและ แนวในการนวด การดึงการดัดคลายเส้นที่ตึงดึงเส้นที่หย่อน ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดเพื่อความปลอดภัยของผู้ถูกนวด นักเรียนจะได้รับการสอนวิธีนวดเพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเครียดอย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้นวดและผู้ถูกนวดทั้งในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี

ใช้เวลาในการเรียน ๑๐ วัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ผู้ที่มีความสนใจจะเรียนติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามนี้ Kontakt

.

หลักฐานในการสมัครเรียน

  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน ใส่เสื้อสูทเท่านั้น ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน ๔ รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
  • ค่าเรียน ๗๗๐ ยูโร รวมสอบและใบประกาศนียบัตร (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • ค่าที่พักสอบถามรายละเอียดได้

หลักสูตรการนวดกดจุดสะท้อนเท้า สามารถรียนรู้ได้ง่าย ไม่จำกัดอายุและเพศ เพราะใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่นได้ และยังสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง

การกดจุดสะท้อนเท้าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของจีนที่มีมาแต่โบราณนานกว่า๓๐๐๐ปีในประเทศไทยก็ได้รับการเผยแพร่การกดจุดสะท้อนเท้ามาจากเมืองจีนและนำมาผสมผสานกับการนวดไทยเป็นหลักสูตรการนวดกดจุดสะท้อนเท้า

การนวดกดจุดสะท้อนเท้าถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ช่วยปรับความสมดุลของธาตุต่างๆในภายในร่างกายและช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

ใช้เวลาในการเรียน ๑๐ วัน  แต่สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนการนวดไทยระดับพื้นฐานมาแล้วใช้เวลาในการเรียนเพียง ๗ วันเท่านั้น ผู้ที่มีความสนใจจะเรียนหลักสูตรวิชานี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามนี้ Kontakt 

.

หลักฐานในการสมัครเรียน

  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน ใส่สูทเท่านั้น ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน ๔ รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
  • ค่าเรียน ๗๗๐ ยูโร (สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนการนวดไทยระดับพื้นฐานมาแล้วเสียค่าเรียนเพียง ๖๗๐ ยูโร พร้อมหลักฐานการผ่านการเรียนนวดไทยระดับพื้นฐาน)

หลักสูตรการนวดน้ำมันหอมระเหย เรียนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนวดน้ำหอมระเหย และหลักการในการนวดน้ำมันหอมระเหย

การนวดน้ำมันหอมระเหยเป็นศาสตร์ที่มีวิชาการเฉพาะตัว โดยมีกลิ่นและความละเอียดอ่อนของน้ำมันหอมระเหยผสมผสานกับความชำนาญของผู้นวด ส่งผลให้ร่างกายได้ผ่อนคลายและช่วยให้การหมุนเวียนของโลหิตในร่างกายดีขึ้น กล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้จิตใจสดชื่นขึ้นจากกลิ่นหอมระเหยของน้ำมัน

ใช้เวลาในการเรียน ๑๐ วัน แต่สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนนวดไทยระดับพื้นฐานมาแล้วใช้เวลาเรียนเพียง ๗ วันเท่านั้น ผู้ที่มีความสนใจจะเรียนติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามนี้ Kontakt 

.

หลักฐานในการสมัครเรียนเหมือนกับหลักฐานในการเรียนของนวดกดจุดสะท้อนเท้า