นวดไทยระดับวิชาชีพชั้นกลาง, ภูมิปัญญาไทย 

.

หลักสูตรการนวดไทยระดับวิชาชีพชั้นกลาง(ระดับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง) ผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนหลักสูตรวิชานี้จะต้องผ่านการเรียนหลักสูตรการนวดไทยระดับวิชาชีพชั้นต้น ๑๕๐ ชั่วโมงและหลักสูตรการนวดกดจุดบำบัด

ใช้เวลาในการเรียน ๑๐ วัน ผู้ที่มีความสนใจจะเรียนติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามนี้ Kontak

.

หลักฐานในการสมัครเรียน

  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน ใส่สูทเท่านั้น ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน ๔ รูป

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  • สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)

  • ใบประกาศนียบัตรนวดไทยระดับวิชาชีพชั้นต้น ๑๕๐ ชั่วโมง

  • ใบประกาศนียบัตรนวดกดจุดบำบัด

  • ค่าเรียน ๗๗๐ ยูโร รวมสอบและใบประกาศนียบัตร (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  • ค่าที่พักสอบถามรายละเอียดได้

หลักสูตรเสริมความรู้จากภูมิปัญญาไทย วิชาการตอกเส้นจากตำราล้านนาไทยและการจัดกระดูกปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพิเศษ และต้องผ่านการเรียนนวดไทยระดับพื้นฐานมาแล้ว 

ใช้เวลาในการเรียน ๗ วัน วันละ ๕ ชั่วโมง ผู้ที่มีความสนใจจะเรียนติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามนี้ Kontakt

.

  • ค่าเรียน ๖๗๐ ยูโร