ประวัติและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน

ละเอียด ฟิสเทลมันน์(วิทยกุล) เกิดในปีพ.ศ.๒๔๙๘ เดือน มีนาคม วันที่ ๓๐ จบการศึกษาสูงสุดวุฒิ ปริญญานิเทศศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๔ เดินทางมาประเทศเยอรมันและได้ตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมัน

ในปีพ.ศ.๒๕๓๕ ได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น ฟิสเทลมันน์ หลังจากนั้นก็เริ่มชีวิตในเยอรมันด้วยการเรียนภาษาเยอรมันและสอบทำใบขับขี่และไปทำงานกินเงินเดือนระหว่างนั้นก็นำวิชาวาดรูป(จากเพาะช่าง)ที่ตัวเองเคยเรียนมาวาดรูปขายไปด้วยเปิดนิทรรศการรูปภาพไปด้วยและในขณะเดียวกันก็ได้สอบเอาใบประกาศนียบัตร Zentrale Mittelstufenprüfung von Goethe Institut (C 2) หลังจากนั้นในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ บริษัทที่ทำงานอยู่แจ้งล้มละลายจึงตกงานจนถึงปีพ.ศ.๒๕๔๙ สามีป่วยปวดหลังแทบเดินไม่ได้และได้เข้ารับการรักษาและไปเข้ารับการบำบัดพักฟื้นอาการก็ไม่ดีขึ้น ในปีพ.ศ. ๒๕๕๐จึงได้ตัดสินใจไปเรียนนวดไทยแผนโบราณที่วัดโพธ์ หลังจากเรียนจบ ๑๕๓ ชั่วโมงและหัตถศาสตร์บำบัดจึงนำวิชาที่ได้เรียนมาใช้รักษาสามีอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จึงพบว่าเป็นพรสวรรค์ที่ตัวเองมีอยู่ และมีความสุขที่ได้ใช้อาชีพนี้ในการช่วยเหลือให้ผู้คนมีสุขภาพดี จึงได้ตัดสินใจเปิดร้านนวดไทยแผนโบราณ ทั้งตัวเองยังมีความสุขกับการเรียนทางสายการแพทย์แผนไทยนี้ด้วยจึงได้หาโอกาสเรียนต่อมาเรื่อยๆจนถึงระดับผู้ช่วยแพทย์แผนไทยสาขานวดไทย(380 ชั่วโมง)และสอบได้ใบรับรองความสามารถระดับ1 และระดับ2 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(ดูใบประกาศนียบัตรข้างล่าง) จากนั้นก็ไปเข้าอบรมผู้ฝึกสอนการนวดไทยของสมาคมแพทย์แผนไทย เพื่อความมุ่งหมายที่จะให้ความรู้ทางสายนี้แก่ผู้อื่นด้วยและได้เปิดทำการสอนวิชานวดแผนไทยนี้ ระหว่างนั้นก็ไปศึกษาการรักษาเท้าของประเทศเยอรมันเพื่อนำมาใช้งานร่วมกันกับการนวดเท้าของไทย จากนั้นก็เดินทางไปเรียนการตอกเส้นแบบล้านนาที่เชียงใหม่ ในปีพ.ศ.๒๕๖๐สามีเสียชีวิต จึงดูแลร้านอยู่คนเดียวด้วยว่าอายุมากขึ้นทุกวันจึงหยุดทำร้านในต้นปีพ.ศ.๒๕๖๒และเปิดสอนอย่างเดียวที่บ้านเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหานำวิชาไปใช้ต่อไปในประเทศเยอรมันนีและที่อื่นๆ เพราะการนวดไทยแผนโบราณเป็นศิลปะของศาสตร์ทางการบำบัดที่ทำให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นถ้าได้เรียนรู้อย่างถูกวิธีและนำไปใช้อย่างถูกต้อง.

.

การศึกษา

 

 

.